Vstup na Masarykův okruh

 

Dříve než se vydáte na Velkou cenu MotoGP do Brna, mějte prosím na vědomí pravidla pro vstup do areálu. 

Vstup na Masarykův okruh a pobyt v něm je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek, dalších podzákonných norem, interních předpisů, návštěvního řádu a dodržováním pokynů pořadatelů a organizátorů Velké ceny Brno MotoGP. Vstup na okruh je možný jen s platnou vstupenkou opravňující jejího držitele k návštěvě Velké ceny. 

Na Masarykův okruh je možné vstupovat, vjíždět a opouštět ho pouze oficiálními vchody a vstupními branami.

Každá osoba vstupující na Masarykův okruh je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování okruhu či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.

 Na Masarykův okruh vstupuje každý na vlastní riziko a bere na vědomí, že motoristický sport je velmi nebezpečný.

Do areálu okruhu není dovoleno vnášet jakýkoliv alkohol, deštníky (s výjimkou skládacích v případě deště), potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu, nenošené oděvy, politické a reklamní materiály, sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně, řetězy, nůžky, notebooky, jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových, výbušné látky, hořlaviny, jízdní kola, koloběžky a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku, jak Masarykova okruhu, tak pořadatele akce včetně jejich personálu a návštěvníků.

 Na Masarykův okruh je zakázán vstup zvířat.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás v případě potřeby. Jsme tu pro Vás připraveni odpovědět na všechny Vaše dotazy.

info@motogpbrno.com